• Sporządzanie pdf. do wydruku mapy wynikowej z wkreślonym PZP i częścią opisową dedykowaną pod Ośrodek,
  • Sporządzanie mapy wywiadu terenowego z pomiaru,
  • Plik dxf. dla projektanta

                  Do realizacji potrzeba:

  • plik modyfikacyjne z Ośrodka
  •  zgłoszenie
  • plik txt z pomiaru
  • szkic polowy

             KRÓTKI TERMIN REALIZACJI 

                POPRAWKI NA BIEŻĄCO